Periyodik Kontrol

6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve bu kanuna dayanarak yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği tüm iş ekipmanları yılda en az bir defa Periyodik Kontrole tabi tutulmak ve Periyodik Kontrol raporları saklanmak zorundadır.

Periyodik kontroller bu alanda eğitim almış ve belgelendirilmiş mühendisler tarafından yapılmak zorundadır. İlgili mühendisler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına kayıtlı olmak ve hazırladıkları raporlarda kayıt numaralarını yazmak zorundadır.

Firmamız bünyesinde bulunan ve TSE tarafından eğitilmiş ve belgelendirilmiş İş Ekipmanı Periyodik Kontrol Uzmanı mühendisler ile bu kontrolleri yapmakta ve raporlamaktadır. Periyodik Kontrol uzmanı mühendislerimiz aynı zamanda A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak da yetkilidir.