Periyodik Kontrol

6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve bu kanuna dayanarak yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği tüm iş ekipmanları yılda en az bir defa Periyodik Kontrole tabi tutulmak ve Periyodik Kontrol raporları saklanmak zorundadır. Periyodik kontroller bu […]

Daha Fazlası

Yangın Eğitimi

“Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, […]

Daha Fazlası

Kalibrasyon

Kalibrasyon; Belirli olan koşullar altında doğruluğu tespit edilmiş ölçüm standardını kullanarak, diğer test ve ölçüm aracının ölçülerek doğruluğunun tespit edilmesi, hataların belirlenmesi ve doküman haline getirilmesini ifade etmektedir. Bu bağlamda iş yerlerinde kullanılmakta olan ölçüm ve ayar cihazları ile tartıların […]

Daha Fazlası

Ortam Ölçümleri

İş güvenliği ortam ölçümleri , 6331 Sayılı İş Güvenliği Yasası gereği yapılması zorunlu ölçümlerdir. Ortam Ölçümleri ‘’İş Hijyeni Ölçüm test ve analizi yapan Laboratuvarlar hakkında yönetmelik 5. maddesine göre  göre aşağıdaki konularda yapılmalıdır. İş Güvenliği ortam ölçümleri Akredite kuruluşlar tarafından […]

Daha Fazlası
Latest Blog

Merhaba

deneme deneme

read more